Läromedel


BACKSPEGELN – En tillbakablick på människans historia

Backspegeln framsida
Backspegeln baksida

Backspegeln – En tillbakablick på människans historia är en översikt av den världshistoriska utvecklingen, speciellt om hur människan livnärt sig, från tiden för människans första steg på jorden fram till atomåldern. Den skildrar huvuddragen av mänsklighetens historia från fångst- och samlarkulturer via jordbrukskulturer och industriella revolutionen till atomåldern och dagens postindustriella informationssamhälle.

Boken är en introduktion till historieämnet och är uppgjord i enlighet med läroplanen för det finländska gymnasiets studieavsnitt HI 1 Människan, miljö och historia. Den är avsedd att vara både en gymnasielärobok och en allmänbildande faktabok för den som vill uppdatera sin historiska kunskap. Bokens 224 sidor är rikt illustrerade, med mer än 260 färgbilder.

Gymnasiets gällande läroplan togs i bruk 2021 och fokuserar i det första studieavsnittet på fyra huvudteman:

  • Historia som vetenskap
  • Jordbruket som grund för samhällenas utveckling
  • Världshandelns uppkomst och ökad växelverkan
  • Industrialiseringen förändrar förhållandet mellan människan och naturen

Backspegeln följer de här riktlinjerna och vill erbjuda en tillräckligt omfattande kunskapsbas för att ge studerande och lärare en möjlighet att uppfylla läroplanens omfattande kunskaps- och färdighetsmålsättningar. 

Backspegeln har följande sju huvudkapitel:
I. Vad är historia?
II. Från kringströvande jägare till bofasta jordbrukare
III. Medelhavsvärlden under antiken
IV. Medeltiden – 1000 år i Europas historia
V. Nya tiden och en nyupptäckt värld
VI. Den industriella revolutionen
VII. Det postindustriella samhället och den globala ekonomin.


GRÄNSLAND – Finland mellan öst och väst

Varken ni eller vi kan rå för geografin” sade Sovjetledaren Josef Stalin till Finlands chefsförhandlare J.K. Paasikivi hösten 1939 inför vinterkriget. Finlands geografiska läge i gränslandet mellan öst och väst har satt sin prägel på hela vårt lands historia.

Från att ha varit västerns utpost borde Finland nu bli österns”, skall Finlands dåvarande president, marskalk Mannerheim, enligt J.K. Paasikivis dagboksanteckningar ha sagt våren 1945. De utrikespolitiska lärosatser som formulerades efter andra världskriget förpassades in i historiens glömska sommaren 2022 då Finland tog det avgörande steget till att igen bli en uttalad västerns utpost mot öst. Men geografin har ingen ändrat på.

Gränsland är en ny bok om Finlands historia från 1800-talets början fram till ansökan om Nato-medlemskap. Den är uppgjord enligt gymnasiets nya läroplan som en genuint finlandssvensk tryckt lärobok men lämpar sig för vem som helst som vill uppdatera och fördjupa sin kunskap om Finlands historia och samhällsutveckling. Rikt illustrerad med mer än 260 foton.

Via länken nedan hittas ett materialpaket med frågor och svarsanvisningar för en del av dem. Skolor och enskilda studerande som använder boken får inloggningsuppgifter genom att kontakta Proclio, t.ex per mail info@proclio.fi.

Via länken nedan hittar du instuderingsuppgifter till boken:
https://proclio.fi/laromedel/gransland-instuderingsuppgifter/.