Läromedel


GRÄNSLAND – Finland mellan öst och väst

Varken ni eller vi kan rå för geografin” sade Sovjetledaren Josef Stalin till Finlands chefsförhandlare J.K. Paasikivi hösten 1939 inför vinterkriget. Finlands geografiska läge i gränslandet mellan öst och väst har satt sin prägel på hela vårt lands historia.

Från att ha varit västerns utpost borde Finland nu bli österns”, skall Finlands dåvarande president, marskalk Mannerheim, enligt J.K. Paasikivis dagboksanteckningar ha sagt våren 1945. De utrikespolitiska lärosatser som formulerades efter andra världskriget förpassades in i historiens glömska sommaren 2022 då Finland tog det avgörande steget till att igen bli en uttalad västerns utpost mot öst. Men geografin har ingen ändrat på.

Gränsland är en ny bok om Finlands historia från 1800-talets början fram till ansökan om Nato-medlemskap. Den är uppgjord enligt gymnasiets nya läroplan som en genuint finlandssvensk tryckt lärobok men lämpar sig för vem som helst som vill uppdatera och fördjupa sin kunskap om Finlands historia och samhällsutveckling. Rikt illustrerad med mer än 260 foton.

Via länken nedan hittas ett materialpaket med frågor och svarsanvisningar för en del av dem. Skolor och enskilda studerande som använder boken får inloggningsuppgifter genom att kontakta Proclio, t.ex per mail info@proclio.fi.

Via länken nedan hittar du instuderingsuppgifter till boken:
https://proclio.fi/laromedel/gransland-instuderingsuppgifter/.