Kontaktuppgifter


Kontaktuppgifter

Proclio är ett litet förlag som specialiserat sig på utgivning av lokalhistoriska verk, framför allt med anknytning till Västra Nyland. De flesta av förlagets böcker har skrivits av författaren, historikern och läraren Sture Lindholm.

Sture Lindholm
040 7593 993
info@proclio.fi