Författarporträtt


Sture Lindholm

Foto: Jennifer Jern

Sture Lindholm är född 1964 i Pojo, student från Karis-Billnäs gymnasium 1983 och således en genuin raseborgare. Fil. mag. Sture Lindholm har studerat historia vid Åbo akademi, arbetar sedan 1992 som lektor i historia och samhällslära vid Ekenäs gymnasium och är numera bosatt i Ekenäs. Han har också jobbat bl.a. som reseledare, frilansjournalist och sommarredaktör på tidningen Västra Nyland. Till hans förtroendeuppdrag hör bl.a. två mandatperioder som ledamot av kommunfullmäktige i Pojo. Han har också verkat som styrelsemedlem i styrelsen för Förbundet för lärare i historia och samhällslära HYOL-FLHS under åren 1995-2006, och som förbundets viceordförande åren 2000-2003.

Lindholm inledde sin författarkarriär med att skriva läroböcker för Söderströms förlag, och har medverkat i eller ensam skrivit närmare ett tiotal gymnasieläroböcker för Söderströms, sedermera Schildts & Söderströms (Sets). Boken Österland – Finland före 1809, som utkom 2012, skildrar Finlands historia från istidens slut till den ryska tidens början. Finlands historia från 1800-talet framåt presenteras i läroboken Självständighet?, publicerad år 2016.

Sture Lindholms första fackbok i historia Röd galenskap – vit terror, om inbördeskriget 1918 i Västnyland, utgavs år 2005 av Söderströms förlag och Förlaget Proclio tillsammans. För den boken prisbelönades Lindholm år 2006 av Svenska litteratursällskapet. Därefter har Lindholm skrivit tio andra fackböcker, varav nio getts ut av Förlaget Proclio.

Sture Lindholm fick år 2007 emotta Finska Vetenskapssocietetens lärarpris för innovativ lärargärning och utsågs också år 2008 till mottagare av Ekenäs stads kulturpris. Våren 2010 valdes Lindholm till ”årets lärare i historia och samhällslära i Finland”, den första finlandssvenska läraren att få den utmärkelsen. År 2018 tilldelades han Folkbildningspriset av Svenska folkskolans vänner.

För boken En motgångarnas man – Ernst Wikstedts färgstarka livshistoria erhöll Lindholm på Runebergsdagen 2013 ett stort pris av Svenska litteratursällskapet. Prisnämnden sade i sina prismotiveringar bl.a: ”Författaren lockar med hjälp av muntliga och skriftliga källor skickligt fram den rappa dagsverkskarlen och kommunisten från Tenala, och belyser samtidigt på ett övertygande och kunnigt sätt 1900-talets politiska omvälvningar från ett gräsrotsperspektiv.”

Hösten 2015 utkom den lokalhistoriska boken Dramatik i småstad, som detaljerat skildrade den omtumlande vardagen i inbördeskrigets skugga i Ekenäs 1917-1918. Författaren rapporterar om händelseförloppet i staden månad för månad, t.o.m. vecka för vecka, med hjälp av ett mångsidigt och unikt, delvis tidigare oanvänt källmaterial.

I maj 2017 publicerades Lindholms bok om det röda fånglägret i Dragsvik sommaren 1918, baserad på åratals källforskning.  Fånglägerhelvetet Dragsvik – massdöden i Ekenäs 1918 fick stor uppmärksamhet i samband med Finlands 100-årsjubileum. Boken översattes till finska och utgavs hösten 2017 av förlaget Atena under titeln Vankileirihelvetti Dragsvik – Tammisaaren joukkokuolema 1918.

Sedan hösten 2016 är Sture Lindholm doktorand i nordisk historia vid Åbo akademi och forskar kring historiebruk och minneskultur rörande 1918. Boken Ekenäs universitet – där inbördeskriget inte slutade 1918 som publicerades hösten 2022 är ett resultat av forskningen.

Hösten 2022 utgavs också boken Gränsland – Finland mellan öst och väst. Boken skildrar Finlands historia från början av 1800-talet fram till ansökan om Nato-medlemskap sommaren 2022 och är anpassad till innehållet i gymnasiets läroplan så att den också ska gå att använda som lärobok.