Fånglägerhelvetet Dragsvik – massdöden i Ekenäs 1918


Omslag Fånglägerhelvetet dragsvik

Efter inbördeskriget förlades omkring 10 000 röda fångar i de tidigare ryska kasernerna utanför Ekenäs. På bara ett par månader avled mer än 3 000 av dem, finländska män i sin bästa ålder. Fånglägertragedin resulterade i Finlands största massgrav och gav upphov till en internationell skandal.

Om denna förvånansvärt okända och nertystade humanitära katastrof skildrar Sture Lindholm i den länge emotsedda och efterfrågade boken Fånglägerhelvetet Dragsvik. Boken berättar om hur fånglägret i den tidigare ryska militärbasen skapades, om den fasansfulla lägervardagen i fullkomligt mänskovidriga förhållanden under sommaren 1918, och hur allting utmynnade i en massdöd av aldrig tidigare skådad omfattning i Finland. I juni 1918 var drygt 8 500 personer internerade i Dragsvik. Inom kort började de utmärglade fångarna dö i allt snabbare takt. I juli avled i medeltal drygt 30 personer i lägret, medan myndigheter och press gjorde sitt bästa för att förneka de larmrapporter från lägret som ändå fick spridning.

Lägerhelvetet i Dragsvik resulterade i Finlands största massgrav, med omkring 3 000 finländare – män i sin bästa ålder – uppe på åsen utanför garnisonsområdet.
Fånglägerhelvetet Dragsvik baserar sig på gedigen arkivforskning och innehåller mängder av autentiska dagboksanteckningar och ögonvittnesskildringar från Dragsvik. Boken ger också ett svar på frågan varför allting urartade till en humanitär katastrof, men granskar också äktheten och sanningshalten i de skildringar om Dragsvik som senare spridits och som skapat vår allmänna bild av fånglägren 1918.
I boken kan du läsa bl.a. om:

 • hur fångproblemet uppstod 1918
 • den ryska militärbasen Dragsviks omvandling till ett fångläger för röda
 • mänskovidriga fångtransporter med tåg genom Finland
 • en grupp flyende Åbosvenskar och en grupp politiska Gamlakarlebyfångar – och deras väg till och från Dragsvik
 • vardagen i fånglägerhelvetet Dragsvik
 • rymnings- och flyktförsök och hur de bestraffades
 • svält och ofattbar hygienisk misär
 • hur dödssiffrorna steg och ledde till en okontrollerbar massdöd
 • rättegångar och bestraffningar av de röda 1918
 • skandalskriverier och myndigheternas försök att dementera rapporterna
 • hur Dragsvik utvecklades till en internationell skandal
 • myndigheternas försök att rädda situationen
 • hur fånglägret i Dragsvik omvandlades till en tvångsarbetsinrättning och överfördes från militär till civil kontroll
 • tiotals personers upplevelser av sommaren i Dragsvik
 • hur historien om lägertragedin i Dragsvik använts

288 sidor, inbunden med hårda pärmar, rikt illustrerad med mer än 130 bilder och kartor.

Har även utgivits på finska på förlaget Atena