Ernst Wikstedt – en motgångarnas man


Omslag Erns Wikstedt - en motgångarnas man

”Jag har varit en motgångarnas man”, konstaterade Tenalabon Ernst Wikstedt (1900-77) under en intervju år 1974. Och visst tvingades han uppleva en massa motgångar i livet. Men han var också en överlevnadens man. Och en annorlunda finlandssvensk.

Dagsverkarsonen växte upp i ytterligt fattiga förhållanden i Tenala, anslöt sig till Röda gardet 1918 och sårades svårt i Tammerfors. Han överlevde mirakulöst, men lämnade aldrig sin socialistiska övertygelse utan fortsatte som en länk i den illegala kommunistiska rörelsen att kämpa för ett annorlunda Finland. Han skolades till yrkesrevolutionär i Ryssland i ett par repriser, emigrerade officiellt 1927 och gjorde efter avslutad utbildning karriär som sovjetisk partifunktionär. Men Sovjet blev en besvikelse och 1934 måste Ernst hals över huvud fly genom den karelska ödemarken när stalinismen slog ner på den finska befolkningen i Östkarelen.

I Finland gjorde han avbön, avslöjade allt för finska statspolisen och försökte börja ett nytt liv här. Under vinterkriget betraktades han som en sovjetisk spion i hemkommunen Tenala och tvingades gå under jorden, jagad av myndigheterna i både Sovjet och Finland. Men han överlevde, tog sitt fängelsestraff för de brott han gjort före kriget, men åkte under fortsättningskriget åter in i fängelse, nu för sin frispråkighet. Han försökte ansluta sig till kommunistpartiet på nytt efter kriget, men när hans förflutna som klassförrädare uppdagades var det slut med den politiska karriären.

Efter ett decennium i Helsingfors återvände Ernst till sin hembygd Tenala, där den forne rebellen och revolutionären slutade sina dagar som respekterad socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot.

En motgångarnas man är en vanlig finlandssvensk mans ovanliga och osannolika livshistoria, som utspelar sig med både den nationella och den internationella politiken som bakgrund.

I boken kan du bl.a. läsa om:

 • De sociala skillnaderna i det västnyländska jordbrukssamhället
 • Inbördeskrigets fasor i Tenala
 • Tenala-rödgardisternas öden i Tammerfors 1918
 • Den illegala trafiken över östgränsen på 20-talet
 • Utbildningen av yrkesrevolutionärer i Leningrad
 • Stalintidens realiteter i Sovjetunionen
 • Hur amerikafinländarna behandlades i Sovjet
 • Ernsts dramatiska flykt från Sovjet genom ödemarken i Karelen
 • Sprithanteringen i Tenala före kriget
 • Ernsts flykt undan myndigheterna under vinterkriget
 • På vilka grunder man råkade i fängelse under kriget
 • Kommunisternas förnyade aktivitet efter kriget och hur de behandlade klassförrädare
 • Ernsts förvandling från rebellisk revolutionär till en av hemkommunens respekterade fäder

168 sidor, inbunden med hårda pärmar Pris 30 euro.