Dramatik i småstad – 18 månader i Ekenäs 1917-18


Omslag Dramatik i småstad

Sture Lindholms nya bok Dramatik i småstad – 18 månader i Ekenäs 1917-18 tar dig med 100 år tillbaka i tiden, till första världskrigets tider, då Ekenäs ännu var en småstad med stark rysk prägel av de tusentalet ryska soldater som höll till I Dragsvik ett par kilometer utanför staden. Det ryska kejsardömets fall i mars 1917 blev upptakten till ett oväntat och dramatiskt händelseförlopp, som slutade med arbetarrörelsens blodiga maktövertagande, mordet på borgmästaren och med åtta veckor i de rödas våld. Den tyska Östersjöflottans landstigning i Hangö i april 1918 innebar slutet på den röda tiden och gjorde det möjligt för de ekenäsbor som tryckte i skärgården att komma hem och återupprätta den gamla ordningen. Stadens röda flydde för sina liv, en del ända till Ryssland. En del kom undan, andra inte.

I Dramatik i småstad kommer ekenäsbor från bägge sidor av konflikten själva till tals, och ger sin samtida syn på de dramatiska händelserna som för alltid förändrade stadens – och Finlands – historia. Boken baserar sig på Ekenäsbors dagböcker och minnesteckningar, samtida tidningsartiklar, protokoll och dokument – en del aldrig tidigare använda av forskare.

De flesta tillgängliga källor till händelserna 1917-18 har härstammat från den vita sidan i kriget. Den förlorande röda sidans källmaterial har varit svårare att komma över. Till exempel Ekenäs svenska arbetarförenings protokollböcker 1916-18 har varit försvunna, men återfanns nu bland beslagtaget material på Riksarkivet. Författaren använder sig nu av dem för att skildra den röda sidans agerande och tankegångar under året 1917. Dessutom ger flera Ekenäsrödas nedtecknade hågkomster uppgifter om ett händelseförlopp som skiljer sig från den etablerade uppfattningen om förhållandena i Ekenäs innan krigsutbrottet. Till exempel livsmedelskommissarien Antti Luostarinens och garvaren Johan Luotos detaljerade berättelser från Ekenäs finns på Arbetararkivet i Helsingfors.

Dessutom har författaren använt sig av bland annat förhörsprotokoll och material från mer än ett femtiotal Ekenäsrödgardisters rättegångar vid statsförbrytelsedomstolarna 1918 samt på följande Ekenäsbors nedtecknade hågkomster:

  • Kyrkoherden J.A. Enebäck
  • Samskolelärarinnan Lina Ehrström
  • Urmakaren Johannes Roos
  • Typografen Emil Sandblom
  • Skräddaren Antti Luostarinen
  • Timmermannen Juho Kangas
  • Garvaren Johan A. Luoto

Dramatik i småstad följer den ödesdigra utvecklingen i Ekenäs månad för månad, under den röda tiden till och med vecka för vecka, under de 18 månaderna från januari 1917 ända till midsommaren 1918. 18 månader som Ekenäs aldrig ska glömma!

264 sidor, inbunden med hårda pärmar.