BONDEBYGD VÄSTER OM POJOVIKEN


Omslag Bondebygd väster om Pojoviken

Pojo socken har alltid förknippats med järnbruk och industri. Men i de stora brukens skugga blomstrade där en särpräglad jordbrukskultur med såväl stora herrgårdar som mindre bondhemman, vilka dock vanligen slukades av bruken för att tjäna som kolskogar.

I Bondebygd väster om Pojoviken tecknar Sture Lindholm en bild av livet i det gamla jordbrukssamhället i Pojo. Bokens första del är en allmän historisk översikt såväl av alla nuvarade gårdar och byar som t.ex. Sällvik, Elimo, Mörby, Skarpkulla och Pehrsböle som försvunna byar som Hindraböle, Svedjeby och Sunnanvik. Vissa gårdar och byar skildras mer ingående, som t.ex. den numera helt försvunna herrgården Hindraböle och bosättningen och livet på Mörby i slutet av 1800-talet. I den andra delen skildras olika aspekter av livet i det gamla agrarsamhället. Jordbruket, boskapsskötseln och självhushållningen som den ekonomiska basen i bygden får en ingående presentation, liksom den sociala skiktningen i det gamla ståndssamhällets tid och de sociala förhållandena på landsbygden för ett sekel sedan. Slutligen skildras också vardagen förr i tiden, livet från vaggan till graven i det gamla Pojo – före den nya tidens ankomst på 1950-talet. Skilda kapitel om t.ex. Inbördeskriget 1918 och krigsåren 1939-44 samt olika faktarutor kompletterar framställningen. Det digra källmaterialet består av såväl skriftliga dokument, bl.a. ingenjör Lars Emil Soncks unika nedtecknade minnen från barndomen på Mörby på 1870-talet som av ett stort antal intervjuer, både sådana som författaren själv gjort och t.ex. Kurre Österbergs uppbandade samtal om livet ”förr i tid’n” med gamla pojobor i Skarpkulla och Pehrsböle för mer än 25 år sedan.

Bondebygd väster om Pojoviken är en mikrohistorisk skildring av en specifik region men samtidigt ett värdefullt bidrag till vår kunskap om sociala och ekonomiska förhållanden i jordbrukskulturens Västnyland. Boken riktar sig inte enbart till dem som har rötter i Pojo utan förtjänar att läsas av alla som intresserar sig för livet förr i tiden i regionen. Boken är inbunden, med hårda pärmar och rikt illustrerad med mer än 120 bilder, de allra flesta aldrig tidigare publicerade. För ombrytning och layout svarar Christel Westerlund. Boken är tryckt på Ekenäs tryckeri.