Välkommen till Proclio


Letar du efter den gamla sidan? Klicka här!

Förlaget för västnyländsk lokalhistorisk kvalitetslitteratur

Äntligen!
Nu finns igen en efterfrågad, lätt reviderad ny upplaga av

Bondebygd väster om Pojoviken

Omslag Bondebygd väster om Pojoviken

I skuggan av järnbruken i Pojo blomstrade en särpräglad jordbruksbygd med såväl stora herrgårdar som mindre bondhemman och en ansenlig mängd torpare och jordlösa lantarbetare. I den här boken tecknar historikern och läraren Sture Lindholm en mångsidig och levande bild av livet på den västnyländska landsbygden, hans egna hemtrakter. Här beskrivs gårdarnas och gårdsfolkets historia liksom också dagligt liv i fest och vardag, från vagga till grav, i det slutna agrarsamhället före den moderna tidens ankomst på 1950-talet.

Boken baserar sig på grundlig källforskning, författarens intervjuer med gamla pojobor och Kurre Österbergs bandinspelningar från 1970- och 1980-talen. En kulturhistorisk guldgruva för hembygdsforskare, för dem som har sina rötter i trakten och för alla som intresserar sig för vardagsliv förr i tiden.