Välkommen till Proclio


Proclio

– förlaget för västnyländsk lokalhistorisk kvalitetslitteratur

Proclio är ett litet förlag i Ekenäs som specialiserat sig på utgivning av historiska verk, framför allt med anknytning till Västra Nyland. De flesta av förlagets böcker har skrivits av författaren, historikern och läraren Sture Lindholm.


Aktuella böcker

Ekenäs universitet – där inbördeskriget inte slutade 1918

Efter den ödesdigra fängelsesommaren 1918 fick de dömda röda i Dragsvik sällskap av män som dömts för olaglig politisk – kommunistisk – aktivitet. Tvångsarbetsinrättningen i Ekenäs – tidvis Finlands största fängelse – utvecklades till en underjordisk ”högskola” för utbildning av blivande revolutionärer. Här etablerades ett sovjetsystem för att koordinera klasskampen mot det borgerliga samhället, men också bekämpa dem inom arbetarrörelsen som motsatte sig kontakterna till exilkommunisterna i Moskva.

I den politiska vänsterpressen framställdes Ekenäs som ett tortyrcenter av de finländska arbetarna. Men bakom kulisserna avgjordes också den finländska vänsterns framtid. En del av ”studenterna” här blev senare ambassadörer, fackledare eller ministrar i Finland. Andra mötte sina öden i Stalins Gulag. ”Ekenäs universitet” blev ett mytiskt begrepp i finska vänsterkretsar, men bland
finlandssvenskar är det nästan okänt.

Historikerna Sture Lindholm och Cecilia Toivanen lyfter här fram nya okända aspekter av Finlands dramatiska 1920-talshistoria, baserad på idog grundforskning. Boken skildrar utförligt händelserna bakom fängelsestängslet under ett helt decennium, mot bakgrund av det inrikespolitiska läget i republiken. Boken har 288 sidor, försedd med utförliga källhänvisningar och är rikt illustrerad, bl.a. med en del aldrig tidigare publicerade bilder och teckningar från fängelset.


GRÄNSLAND – Finland mellan öst och väst

Varken ni eller vi kan rå för geografin” sade Sovjetledaren Josef Stalin till Finlands chefsförhandlare J.K. Paasikivi hösten 1939 inför vinterkriget. Finlands geografiska läge i gränslandet mellan öst och väst har satt sin prägel på hela vårt lands historia.

Från att ha varit västerns utpost borde Finland nu bli österns”, skall Finlands dåvarande president, marskalk Mannerheim, enligt J.K. Paasikivis dagboksanteckningar ha sagt våren 1945. De utrikespolitiska lärosatser som formulerades efter andra världskriget förpassades in i historiens glömska sommaren 2022 då Finland tog det avgörande steget till att igen bli en uttalad västerns utpost mot öst. Men geografin har ingen ändrat på.

Gränsland är en ny bok om Finlands historia från 1800-talets början fram till ansökan om Nato-medlemskap. Den är uppgjord enligt gymnasiets nya läroplan som en genuint finlandssvensk tryckt lärobok men lämpar sig för vem som helst som vill uppdatera och fördjupa sin kunskap om Finlands historia och samhällsutveckling. Rikt illustrerad med mer än 260 foton.